velikost textu

Trestné činy v silniční dopravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestné činy v silniční dopravě
Název v angličtině:
Criminal offences against road traffic code
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Josef Zronek
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
110594
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 2. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
silniční dopravní nehoda, porušení důležité povinnosti, trestné činy v silniční dopravě
Klíčová slova v angličtině:
road traffic accident, the breach of an important obligation, criminal offences against road traffic code
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Josef Zronek 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Josef Zronek 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Josef Zronek 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 406 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 135 kB