velikost textu

Regulace reklamy v českém právním řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace reklamy v českém právním řádu
Název v angličtině:
Regulation of Advertisement under Czech law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Fabian
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Id práce:
110583
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nekalá soutěž, Regulace reklamy, Klamavá reklama
Klíčová slova v angličtině:
Unfair competition, Regulation of Advertisement, Misleading advertising
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Fabian 1019 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Fabian 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Fabian 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. 80 kB