velikost textu

Investiční společnost s variabilním kapitálem - pojem, charakteristika a možnost uplatnění v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Investiční společnost s variabilním kapitálem - pojem, charakteristika a možnost uplatnění v ČR
Název v angličtině:
Investment Companies with Variable Capital - Concept, Characteristics and Its Potential in the CR
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Caska
Oponenti:
JUDr. Petr Kotáb
JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
Id práce:
11057
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Caska 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Caska 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Caska 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB