velikost textu

Využití a přínos dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití a přínos dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních
Název v angličtině:
Use and value of volunteers in medical facilities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Buzková
Vedoucí:
Bc. Hana Ulrychová
Oponenti:
Mgr. Zdena Václavíková
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
Id práce:
110556
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Buzková Eva Instituce: Ústav sociálního lékařství LF HK v Hradci Králové Oddělní Ošetřovatelství Název práce: Využití a přínos dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních Vedoucí práce: Bc. Hana Ulrychová Počet stran: 86 Počet příloh: 10 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: prospěšnost dobrovolnické práce v nemocnicích, pohled nelékařských zdravotnických pracovníků na dobrovolníky a jejich práci Bakalářská práce se zabývá prací dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních. Sleduje celkový pohled zdravotnického personálu na dobrovolníky. Zjišťuje čím jsou dobrovolníci užiteční a prospěšní pacientům i zdravotníkům z hlediska zdravotnických pracovníků. Základ tvoří kvantitativní průzkumné šetření o prospěšnosti dobrovolníků na odděleních. Zkoumaný vzorek tvoří pracovníci oboru Všeobecná zdravotní sestra, sanitář a ošetřovatelka.Šetření bylo provedeno ve Fakultní Nemocnici v Hradci Králové a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze..
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the work of volunteers in medical facilities. It follows the general view of the general view of the medical staff of volunteers. It indentifies what is volunteers are helpful and beneficial to patients and health professionals from the medical point of view personnel. The basis of quantitative survey are the benefits of volunteers in the Wards. The sample consists of field health staff nurse, orderly and a nurse. The survey was conducted in two teaching hospitals.Hradec Králové and hospitals Královské Vinohrady in Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Buzková 461 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Buzková 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Buzková 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdena Václavíková 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB