velikost textu

Kvalita života pacientů s chronickým a nádorovým onemocněním plic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života pacientů s chronickým a nádorovým onemocněním plic
Název v angličtině:
Quality of Life of the Patients with chronic and tumor pulmonary Disease
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Věra Chalupová
Vedoucí:
doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.
Id práce:
110534
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Věra Chalupová DiS Instituce: Ústav sociálního lékařství LF v Hradci Králové Název práce: Kvalita života pacientů s chronickým a nádorovým onemocněním plic Vedoucí práce: doc. MUDr Jindra Šmejkalová CSc. Počet stran: 114 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: CHOPN, Nádor plic, incidence a prevalence, diagnostika, léčba, kouření, kvalita života, bolest, dušnost, ošetřovatelská péče. Bakalářská práce hodnotí kvalitu života pacientů s CHOPN a s nádorem plic. Je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popisována patologie, diagnostika a léčba CHOPN a nádoru plic. Vysvětlen je pojem kvality života související s nemocí. V empirické části jsou hodnoceny subjektivní pocity každého pacienta, jeho pohled na nemoc a negativní příznaky ovlivňující kvalitu života. Zvláštní pozornost je věnována kouření, jedním z rizikových faktorů. Byl použit kvantitativní výzkum pomocí dotazníku. Hodnoty výzkumu jsou znázorněny v tabulkách a porovnány. Výzkumné šetření bylo realizováno v Pardubické nemocnici.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis describes the quality of life in patients with the chronic obstructive pu\monary disease (COPD), and with the lung tumors. Thesis is being divided into two parts. In the first - the theoretical one, the pathology, diagnostics and therapy of both the diseases are mentioned. This part also elucidates the term "Health related quality of life". The second portion of this paper concerns with the subjective feelings of patients and their look in the quality of life affected by their disease. Special attention is devoted to the smoking as one of the risk factors. Quantitative questionnaire has been used to obtain the results. The outcomes of the investigation have been registered into the graphs and tables. All this research has been performed in the hospital Pardubice. 98
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Věra Chalupová 2.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Věra Chalupová 424 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Věra Chalupová 390 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.52 MB