velikost textu

Kvalita života nemocného po totální endoprotéze kyčelního kloubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života nemocného po totální endoprotéze kyčelního kloubu
Název v angličtině:
Quality of a Life of the Patient after total hip Arthroplasty
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Denisa Obertová
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
Zuzana Filková
Id práce:
110532
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Obertová Denisa Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Název práce: Kvalita života nemocného po totální endoprotéze kyčelního kloubu Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet stran: 100 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: kvalita života, artróza, kyčelní kloub, totální endoprotéza, rehabilitace Bakalářská práce je věnovaná problematice kvality života s totální endoprotézou kyčelního kloubu. Teoretická část seznamuje s kvalitou života a totální endoprotézou kyčelního kloubu. Empirická část srovnává předoperační a pooperační období respondentů, zvlášť kategorie žen a mužů. dotazníkova metoda, 22 otázek, 70 respondentů
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Author´s first name and surname: Obertová Denisa Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové The Title of the thesis: Quality of a life of the patient after total hip arthroplasty Supervisor: Jaroslava Pečenková Number of pages: 100 Number of attachment: 3 The year of presentation: 2011 Keywords: quality of a life, arthrosis, hip joint, total arthroplasty, rehabilitation This Bachelor work is devoted to the problems of quality of a life after total hip arthroplasty. The theoretical part introduces the quality of a life of patiens and a total hip arthroplasty. The empirici part compares preoperative period of patiens with postoperative one, separately men and women. questionnaire method, 22 question, 70 respondents Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Obertová 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Obertová 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Obertová 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta Zuzana Filková 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.51 MB