velikost textu

Komparace problematiky rozvodu manželství v ČR a SRN

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace problematiky rozvodu manželství v ČR a SRN
Název v angličtině:
The question of divorce in the Czech Republic and Germany in comparison
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Čermáková
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
110530
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozvod manželství, porovnání, Česká republika, Německa
Klíčová slova v angličtině:
divorce, comparison, Czech Republic, Germany
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce na téma Komparace problematiky rozvodu manželství v ČR a SRN porovnává aktuální právní úpravu rozvodu manželství v České republice a Německu. Cílem práce je přiblížit nejen právní úpravu rozvodu manželství obecně, ale také otázku styku a výchovy nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, včetně historického vývoje právní úpravy rozvodu manželství. Práce se zároveň snaží poukázat na skutečnost, že i přesto, že je německá právní úprava v mnoha záležitostech podrobnější a propracovanější, je velmi podobná právní úpravě české.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis, I primarily deal with the question of divorce in the Czech Republic in comparison to Germany. The objective is to describe the legal regulation of divorce in general and the legal regulation of the visitation and education of children after the divorce and the historical development of the legal regulations. The thesis shows that the German legal regulation of divorce is often more detailed and elaborated. Finally, it is possible to state that both legal regulations are in the main part very similar and have the same principles.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Čermáková 934 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Čermáková 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Čermáková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 2.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB