velikost textu

Edukační plán pro klienty na domácí parenterální výživě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukační plán pro klienty na domácí parenterální výživě
Název v angličtině:
Educational program for clients of home parenteral nutrition
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Nováková
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Dana Vaňková
PhDr. Marie Rybářová
Id práce:
110472
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Alena Nováková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Edukační plán pro klienty na domácí parenterální výživě Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 102 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: domácí parenterální výživa, edukace Bakalářská práce pojednává o edukaci domácí parenterální výživy. Obecně v teoretické části poskytuje ucelený přehled o edukaci v ošetřovatelství a parenterální výživě a uvádí její specifika v domácím prostředí. V empirické části poukazuje na možné problémy ze strany sestry a strany klienta, které jsou získány formou dotazníkového šetření. Na základě zjištěných údajů je v závěru sestaven edukační plán pro klienty na domácí parenterální výživě.
Abstract v angličtině:
The bachelor’s thesis deals about the education of home parenteral nutrition. Generally, the theoretical part provides a comprehensive overview of education in nursing and parenteral nutrition and gives its specifications in the home environment. The empirical part refers to the possible problems relating to the nurse and the patient, which were solved by questionnaire. Based on the delivered data I have prepared proposal of an educational program for clients on home parenteral nutrition.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Nováková 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Nováková 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Nováková 3 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Vaňková 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Rybářová 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.53 MB