velikost textu

Kontrolní mechanismy Evropské unie v právu životního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontrolní mechanismy Evropské unie v právu životního prostředí
Název v angličtině:
Audit mechanisms of the European Union in environmental law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Kateřina Veverková, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
Id práce:
11047
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Veverková, Ph.D. 6.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Veverková, Ph.D. 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Veverková, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 528 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. 1.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 243 kB