velikost textu

KPR - vybavení pomůckami v PNP (metodika, stav pomůcek, kompetence NLZP)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
KPR - vybavení pomůckami v PNP (metodika, stav pomůcek, kompetence NLZP)
Název v angličtině:
CPR - aid tools in the PNP (methodology, aid tools status, NLZP competency)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Hazuková
Vedoucí:
Mgr. Michaela Votroubková
Oponenti:
Mgr. Ivana Kupečková
Bc. Zuzana Klicperová
Id práce:
110461
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Jana Hazuková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: KPR – vybavení pomůckami v PNP (metodika, stav pomůcek, kompetence NLZP) Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Počet stran: 120 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: kardiopulmonální resuscitace, přednemocniční péče, kompetence, pomůcky, nelékařští zdravotničtí pracovníci Bakalářská práce pojednává o kompetencích nelékařských zdravotnických pracovníků při kardiopulmonální resuscitaci v přednemocniční péči v podmínkách zdravotnické záchranné služby, a jaké při své práci používají pomůcky, které jsou samozřejmě naprosto nezbytné, aby účinnost celého zásahu byla pro pacienta co nejpříznivější. V empirické části, která je tvořena kvantitativním průzkumným šetřením, jsou porovnány znalosti v jednotlivých okruzích kompetencí. Uceluje představu, do jaké míry své kompetence využíváme a naopak, jestli v některých případech nekonáme nad rámec svých pravomocí a povinností.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis deals with the competence of paramedical staff in cardiopulmonary resuscitation in prehospital care in terms of emergency medical services and the tools/equipment they use which are of course essential conditions to ensure that the effectiveness of the intervention was for the patient as favorable as possible. In the empirical part, which consists of a quantitative exploratory investigation, knowledge and skills at particular level of competency are compared. It compacts an idea to what extent we use our competencies, and on the contrary, if there are cases we act beyond our competency and responsibility.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Hazuková 761 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Hazuková 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Hazuková 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Kupečková 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Zuzana Klicperová 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.45 MB