velikost textu

Život a sociální opora u vojáků v zahraniční misi armády České republiky v Afghánistánu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život a sociální opora u vojáků v zahraniční misi armády České republiky v Afghánistánu
Název v angličtině:
Life and social support of the czech soldiers of the army of the Czech Republic in operation in Afghanistan
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Dvořáková, DiS.
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Id práce:
110455
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lenka Dvořáková, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Život a sociální opora u vojáků v zahraniční misi Armády České republiky v Afghánistánu Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 143 Počet příloh: 16 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: Armáda České republiky, PRT, sociální opora, vojáci na zahraniční misi, kvalita a způsob života vojáků na základně Bakalářská práce pojednává o kvalitě života a míře psychosociální opory u vojáků v zahraniční misi AČR v Afghánistánu. Také poukazuje na důležitost psychologické přípravy před odjezdem na zahraniční misi, zároveň také na to, že přítomnost vojenských psychologů v zahraničních misích je nenahraditelná. Popisuji jejich úkoly a činnosti, které jsou spojeny s touto náročnou životní situací pro vojáky, kteří zde působí. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření pomocí dotazníku ŽSO/01/11. Na jeho základě jsem se dotazovala na míru psychosociální opory a kvality života u vojáků, kteří byli nasazeni v zahraniční misi v Afghánistánu. Zkoumaný vzorek tvořili vojáci z povolání, příslušníci 71. mechanizovaného praporu Hranice, kteří byli zařazeni na funkcích jednotky Roty ochrany 6. PRT mise ISAF.
Abstract v angličtině:
ANOTATION The bachelor's thesis deals about the quality of life and the degree of psychosocialogic pillar by the soldiers AČR in the outward mission in Afghanistan. It points to the importance of psychologic setout before the departure to the mission, also that the attendence of army psychologists in missions is uncoverable. I’m trying to explain their actions which are connected with this hard life situation for all soldiers who participate there. The accent makes quantitative prospective checking by force of questionary ŽSO/01/11. Pursuant to it I asked to the degree of psychosocialogic pillar and the quality of soldiers who act in the afghanistan outward mission. The points of interest were regular soldiers, the members of 71. mechanized battalion Hranice, who were added at the function of protection commpany 6. PRT mission ISAF.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Dvořáková, DiS. 2.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Dvořáková, DiS. 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Dvořáková, DiS. 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. David Skorunka, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.45 MB