velikost textu

Procesní prostředky ochrany životního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Procesní prostředky ochrany životního prostředí
Název v angličtině:
Procedural means for protection of the environment
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Id práce:
11045
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB