velikost textu

Dárcovství orgánů v ČR, informovanost a postoj laické i odborné veřejnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dárcovství orgánů v ČR, informovanost a postoj laické i odborné veřejnosti
Název v angličtině:
Organ donation in Czech Republic, awareness and attitude to non-specialist and medical specialist
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Kastnerová
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Michaela Votroubková
MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Konzultant:
MUDr. Libor Janoušek, Ph.D.
Id práce:
110449
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lucie Kastnerová Instituce: ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSTVÍ Název práce: Dárcovství orgánů v ČR, informovanost a postoj laické i odborné veřejnosti Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková MUDr. Libor Janoušek, PhD. Počet stran: 148 Počet příloh: 10 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: Transplantace, dárcovství orgánů, mozková smrt Bakalářská práce pojednává o dárcovství orgánů v České republice, přibližuje legislativu i zavedené postupy v oblasti odběrů orgánů a určování mozkové smrti. Zároveň přibližuje historii oboru transplantologie, jeho vývoj a nejnovější trendy a poznatky. Empirická část monitoruje míru informovanosti laiků i zdravotníků v této oblasti a jejich postoje a názory na darování orgánů a transplantace.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Lucie Kastnerová Organ donation in Czech Republic, awareness and attitude to non-specialist and medical specialist The bachelor thesis deals with organ donation in Czech republic, elucidates legislation and standard rules of organ taking and brain death confirmation. It also deals with history of trasplantology, its progress and up-to-date trends and knowledge. Empirical part investigates awareness of non-specialist and medical specialist and their opinion and point of view of organ donation and human transplantation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Kastnerová 4.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Kastnerová 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Kastnerová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Votroubková 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.53 MB