velikost textu

Zvláštní druhy pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvláštní druhy pracovního poměru
Název v angličtině:
Special types of employment
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Eva Procházková, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Bohuslav Kahle
Id práce:
11035
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Procházková, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Procházková, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Procházková, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bohuslav Kahle 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 31 kB