velikost textu

Právo na spravedlivý proces a české správní řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo na spravedlivý proces a české správní řízení
Název v angličtině:
Right to fair trial and Czech administrative proceedings
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Vladimír Mikule
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
prof. JUDr. Petr Průcha
Id práce:
11034
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 13.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Mikule 423 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. 735 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Petr Průcha 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 273 kB