velikost textu

Rozhodné právo v závazkových vztazích z mezinárodního obchodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodné právo v závazkových vztazích z mezinárodního obchodu
Název v angličtině:
Governing law in obligations in international commerce
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Peter Radošovský
Školitel:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Martin Boháček
Id práce:
11030
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Peter Radošovský 5.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Peter Radošovský 2.92 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Peter Radošovský 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 458 kB
Stáhnout Posudek oponenta Martin Boháček 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 174 kB