velikost textu

Diskriminace v pracovním právu České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diskriminace v pracovním právu České republiky
Název v angličtině:
Discrimination in employment law of the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponenti:
JUDr. Libuše Brádlerová
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
11021
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 3. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D. 6.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D. 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D. 1.65 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 811 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 895 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 279 kB