velikost textu

Právo ES v judikatuře českých soudů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo ES v judikatuře českých soudů
Název v angličtině:
EC law in the case law of Czech courts
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jan Passer, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Oponenti:
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
Vladimír Týč
Id práce:
11020
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Passer, Ph.D. 4.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Passer, Ph.D. 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Passer, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 380 kB
Stáhnout Posudek oponenta Vladimír Týč 1.36 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 256 kB