velikost textu

Problematiky insider trading v právu USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematiky insider trading v právu USA
Název v angličtině:
Issues of insider trading in the law of USA
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Daniel Novotný, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Id práce:
11018
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Daniel Novotný, Ph.D. 5.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Daniel Novotný, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Daniel Novotný, Ph.D. 2.12 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 266 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 475 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 198 kB