velikost textu

Role dokumentace v práci sestry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role dokumentace v práci sestry
Název v angličtině:
The role of documentation in the nurses' work
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Kneřová, DiS.
Vedoucí:
Jaroslava Pečenková
Oponenti:
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
Bc. Hana Ulrychová
Id práce:
110172
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá zdravotnickou dokumentací, jejím právním významem a pojednává o roli zdravotnické dokumentace v práci sestry. Zabývá se vztahem respondentů k ošetřovatelské dokumentaci. Stěžejní úseky práce řeší míru časové zátěže, spokojenost s grafickou podobou ošetřovatelské dokumentace a mapuje úlohu ošetřovatelské dokumentace při péči o klienta. Výběrový soubor se skládá ze studentů zdravotnických oborů, nelékařských zdravotnických pracovníků a lékařů.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis is related to medical documentation, its legal importance and it role for the work of nurses. It is focussed on the interaction of respondent to the questionnaire and nursing documentation. The main part of the thesis review time load required for the acquisition of nursing care documentation and the level of satisfactions with the graphic appearance of the nursing care documentation and also explores the function of nursing care documentation in the care provided to the client. The study group consist of students of medical school, non-medical healthcare workers and medical doctors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Kneřová, DiS. 4.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Kneřová, DiS. 347 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Kneřová, DiS. 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Kneřová, DiS. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Hana Ulrychová 18 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.43 MB