velikost textu

The Impact of BASEL III on Trade Finance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Impact of BASEL III on Trade Finance
Název v češtině:
Dopad BASELU III na financie obchodu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Helena Krbilová
Vedoucí:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Oponent:
Ing. Tomáš Želinský, Ph.D.
Id práce:
110132
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Dopad BASELU III na Financie Obchodu
Klíčová slova v angličtině:
The Impact of BASEL III on Trade Finance
Abstrakt:
Abstrakt Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť vývoj BASEL regulatórneho rámca s ohľadom na financie obchodu. Toto je spracované zhodnotením doterajšej literatúry v tomto odbore, kritickým pohľadom na správy medzinárodných bankových a dozorových organizácií a konfrontáciou pohľadu profesionálov v odbore financií obchodu voči dátam. V záverečnej časti tejto práce robím empirickú analýzu verejne dostupných dát a prichádzam k záveru, že neexistuje dosť dát ku uskutočneniu relevantej analýzy dopadu navrhovaného BASEL III na financie obchodu, ale podporujem kritiku tohoto regulatórneho zámeru.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to discuss the evolution of BASEL regulatory framework with respect to trade finance. It does so by discussing existing literature in this field, critical review of the reports of the international banking and supervisory organization and confronting the view of trade finance professionals with the data. In the final part of the thesis I perform empirical analysis of the publicly available data, coming to the conclusion that there is not enough available data to perform relevant analysis of the impact of proposed BASEL III on trade finance, but supporting the critique of this regulatory plan.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Krbilová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Krbilová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Krbilová 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Želinský, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 627 kB