velikost textu

Příspěvek Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslavii k rozvoji definic zločinů podle mezinárodního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příspěvek Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslavii k rozvoji definic zločinů podle mezinárodního práva
Název v angličtině:
A contribution of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia to development of definitions of crimes in international law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Václav Mlnářík, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponenti:
JUDr. Milan Beránek
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Id práce:
11013
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Václav Mlnářík, Ph.D. 4.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Václav Mlnářík, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Václav Mlnářík, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Milan Beránek 572 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 537 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB