velikost textu

Evropská úprava právní ochrany databází

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropská úprava právní ochrany databází
Název v angličtině:
European regulation of legal protection of databases
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jan Leščinský
Školitel:
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
Id práce:
11009
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Leščinský 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Leščinský 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Leščinský 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. 1.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 612 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 460 kB