velikost textu

Odvolání v českém trestním právu procesním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odvolání v českém trestním právu procesním
Název v angličtině:
Appeal in Czech criminal procedural law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Petr Langer
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
Antonín Růžek
JUDr. Vladimír Stibořík
Id práce:
11007
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie (VIII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Langer 10.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Langer 435 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Langer 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta Antonín Růžek 340 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vladimír Stibořík 496 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 230 kB