velikost textu

Organizovaný zločin v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizovaný zločin v České republice
Název v angličtině:
Organized crime in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Hanke
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
110060
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
organizovaný zločin, organizovaná zločinecká skupina, trestní zákoník
Klíčová slova v angličtině:
organized crime, organized crime group, penal code
Abstrakt:
Abstrakt (CZ) Rigorózní práce je zaměřena na charakteristiku organizovaného zločinu a jeho mezinárodní vymezení nejen z pohledu trestního práva, ale také z hlediska mezinárodní spolupráce v boji proti němu. Zabývá se také kořeny mezinárodního organizovaného zločinu, včetně jeho prorůstání do společenského života a vývoje na území České republiky. Součástí práce je rovněž zpracování preventivních a represivních nástrojů trestní politiky státu v boji proti organizovanému zločinu. Text je také z důvodu propojení teoretických a praktických poznatků obohacen o tabulky se statistickými údaji nejen ze soudních spisů.
Abstract v angličtině:
Abstract (En) The presented thesis analyses the (international) organized crime from the point of view of the criminal law and also with the respect to the international cooperation in the field of fighting against organized crime. The thesis describes also the roots of the international organized crime including Its penetrating into the social live and Its progress in the Czech republic. The thesis adverts also preventive and repressive instruments used by the governments in their fight against organized crime. The integral part of the text are actual statistical data too.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Hanke 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Hanke 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Hanke 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB