text size

Právní aspekty ochrany životního prostředí při zadávání veřejných zakázek

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Právní aspekty ochrany životního prostředí při zadávání veřejných zakázek
Titile (in english):
Legal aspects of environment protection within public procurement
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Barbora Víchová
Supervisor:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Opponent:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Thesis Id:
110051
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Environmental Law (22-KPZP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
08/04/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Ochrana životního prostředí – zelené zadávání veřejných zakázek - environmentální kritéria
Keywords:
Environment protection - green public procurement - environmental criteria
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce se zabývá konceptem odpovědného zadávání veřejných zakázek z hlediska uplatňování environmentálních kriterií v rámci tohoto procesu – tzn. zeleným zadáváním veřejných zakázek. Cílem této práce bylo uceleně popsat možnosti uplatnění postupů směřujících k ochraně životního prostředí v rámci procesu zadávání veřejných zakázek, přispět k poznání tohoto převážně dobrovolného nástroje ochrany životního prostředí a analyzovat jej v nezbytném rozsahu popisem jeho vývoje a současného stavu. Tato práce tedy poskytuje odpověď na otázku, jakým způsobem spolu souvisí zadávání veřejných zakázek a ochrana životního prostředí, zda je vůbec možno při zadávání veřejných zakázek životní prostředí chránit a zda se příp. jedná o efektivní ochranu životního prostředí.
Abstract:
Abstract This work is focused on the „smart“ purchasing from the point of view of considering the environmental criteria within this process – so called green public procurement. The aim of this work was a comprehensive describtion of possibilities pointing to environment protection within the scope of public procurement process, to contribute to knowledge of this mainly voluntary tool of environmental protection and to analyze it by the describtion of its evolution and contemporary state. This work provides an answer to a question how is the public procurement related to a environment protection, whether it is possible to protect the environment through a public procurement process and whether this kind of protection can be effective.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Barbora Víchová 752 kB
Download Attachment to the thesis JUDr. Barbora Víchová 481 kB
Download Abstract in czech JUDr. Barbora Víchová 35 kB
Download Abstract in english JUDr. Barbora Víchová 35 kB
Download Supervisor's review JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 72 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 131 kB
Download Defence's report 151 kB