velikost textu

Pojetí směnky ve Velké Británii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí směnky ve Velké Británii
Název v angličtině:
The conception of bill of exchange in the United Kingdom
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jiří Kokeš
Školitel:
doc. JUDr. Zdeněk Přibyl, CSc.
Oponenti:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Id práce:
11002
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Kokeš 4.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Kokeš 843 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Kokeš 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Zdeněk Přibyl, CSc. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 653 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 543 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB