velikost textu

Syntéza nových konformačně uzamčených karbocyklických nukleosidů odvozených od 2-(hydroxymethyl)bicyklo[2.2.1]heptanu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza nových konformačně uzamčených karbocyklických nukleosidů odvozených od 2-(hydroxymethyl)bicyklo[2.2.1]heptanu
Název v angličtině:
Synthesis of novel conformationally locked carbocyclic nucleosides derived from 2-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]heptane
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Milan Dejmek, Ph.D.
Id práce:
109968
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Organická chemie (NORGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Byla vypracována syntetická cesta vedoucí k novým konformačně uzamčeným karbocyklickým nukleosidům odvozeným od 2-(hydroxymethyl)bicyklo [2.2.1]heptanu. Výchozí látky (1R*,2R*,4R*,6R*)-6- a (1R*,2R*,4R*,5S*)-5- (hydroxymethyl)bicyklo[2.2.1]heptan-2-ol byly připraveny sérií reakcí z dostupných surovin dicyklopentadienu a methylakrylátu. Racemické karbocyklické nukleosidy (1R*,2R*,4S*,6S*)-6- a [(1R*,2S*,4R*,5S*)-5-(6-chloro-9H-purin-9-yl)bicyklo[2.2.1]hept-2-yl]methanol byly připraveny Mitsunobuovou reakcí (1R*,2R*,4R*,6R*)-6- nebo (1R*,2R*,4R*,5S*)-5-(hydroxymethyl)bicyklo[2.2.1]heptan-2-olu s 6-chlorpurinem. Racemické karbocyklické nukleosidy s adeninovou, 6-cyklopropylaminopurinovou, 6-dimethylaminopurinovou nebo 6-thiopurinovou skupinou byly připraveny substitucí chloru 6-chlorpurinových derivátů. Racemické karbocyklické nukleosidy obsahující thymin (1- [(1R*,2S*,4S*,6R*)-6- a 1-[(1R*,2S*,4R*,5S*)-5- (hydroxymethyl)bicyklo[2.2.1]hept-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dion) byly připraveny výstavbou thyminu na aminoskupině 5- nebo 6-aminobicyclo[2.2.1]hept- 2-yl methanolu, který byl připraven ve třech jednoduchých krocích z výchozí látky 5- nebo 6-(hydroxymethyl)bicyklo[2.2.1]heptan-2-olu. Látky jsou testovány na cytostatickou a protivirovou aktivitu. Klíčová slova: Nukleosidy; karbocyklické nukleosidy; puriny; pyrimidiny; antivirotika; cytostatika. 57
Abstract v angličtině:
Abstract A new synthetic pathway to novel conformationally locked carbocyclic nucleosides containing 2-(hydroxymethyl)bicyclo [2.2.1]heptane was elaborated. (1R*,2R*,4R*,6R*)-6- and (1R*,2R*,4R*,5S*)-5- (Hydroxymethyl)bicyklo[2.2.1]heptan-2-ol was synthetised as a key intermediate from comertially available dicyclopentadiene and methylacrylate. Racemic karbocyclic nukleosides (1R*,2R*,4S*,6S*)-6- and [(1R*,2S*,4R*,5S*)-5-(6-chloro-9H-purin-9-yl)bicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methanol were synthetised by Mitsunobu reaction of (1R*,2R*,4R*,6R*)-6- or (1R*,2R*,4R*,5S*)-5-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol with 6-chlorpurine. Racemic karbocyclic nukleosides bearing adenine ring, 6-cyclopropylaminopurine ring, 6-dimethylaminopurine ring or 6-thiopurine ring were synthetised by substitution of chlorine of 6-chlorpurine ring. Racemic karbocyclic nukleosides bearing thymine ring (1- [(1R*,2S*,4S*,6R*)-6- and 1-[(1R*,2S*,4R*,5S*)-5- (hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione) were synthetised by reaction of 5- or 6-aminobicyclo[2.2.1]hept-2-yl methanol with ethyl [(2E)-3-ethoxy-2-methylprop-2-enoyl]carbamate. The 5- or 6- aminobicyclo[2.2.1]hept-2-yl methanol was prepared in three simple steps from the key intermediate 5- or 6-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol. All synthethised compounds are tested for antiviral and cytostatic activity. Key words: Nucleosides; Karbocyclic nucleosides; Purines; Pyrimidines; Antivirotics; Cytostatics. 58
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Milan Dejmek, Ph.D. 465 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Milan Dejmek, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Milan Dejmek, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc. 80 kB