velikost textu

Vertical Merger Regulation in the New Economy under the U.S. and EU Legal Systems

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vertical Merger Regulation in the New Economy under the U.S. and EU Legal Systems
Název v češtině:
Regulace vertikálního spojování soutěžitelů v nové ekonomice v právu USA a EU
Typ:
Disertační práce
Autor:
Young Me Kim, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Oponenti:
Prof. JUDr. Josef Bejček
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
Id práce:
10996
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Young Me Kim, Ph.D. 10.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Young Me Kim, Ph.D. 597 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Young Me Kim, Ph.D. 538 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. JUDr. Josef Bejček 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 332 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 231 kB