velikost textu

Zákon a spravedlnost ve starověké hebrejské tradici

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákon a spravedlnost ve starověké hebrejské tradici
Název v angličtině:
Law and justice in ancient Hebrew tradition
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miloš Kačírek
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Oponenti:
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
Id práce:
10994
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva (PDTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miloš Kačírek 6.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miloš Kačírek 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miloš Kačírek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 261 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 527 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. 739 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 243 kB