velikost textu

Skončení nájmu bytu s důrazem na ochranu nájemního vztahu, komparatistika s německým právem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení nájmu bytu s důrazem na ochranu nájemního vztahu, komparatistika s německým právem
Název v angličtině:
Termination of residential lease with a special regard to the protection of landlord-tenant relationship; comparison with German law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Halka Pavlíková
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
10986
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Halka Pavlíková 43.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Halka Pavlíková 346 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Halka Pavlíková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB