velikost textu

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem.
Název v angličtině:
Liability for damage caused by a defective product
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martina Trávníčková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Id práce:
10983
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martina Trávníčková 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martina Trávníčková 3.35 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martina Trávníčková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB