velikost textu

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím vydaným v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím vydaným v civilním procesu
Název v angličtině:
Liability for damage caused in consequence of execution of public powers due to a wrongful decision issued in civil proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Trkan
Oponenti:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
10979
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Trkan 22.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Trkan 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Trkan 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 492 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 486 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 178 kB