velikost textu

Místo normativní teorie práva v analytické jurisprudenci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Místo normativní teorie práva v analytické jurisprudenci
Název v angličtině:
The role of normative theory of law in analytical jurisprudence
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. JUDr. Tomáš Doležal
Školitel:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Oponenti:
Miloš Večeřa
prof. Dr. Jiří Přibáň, DrSc.
Id práce:
10975
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva (PDTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. JUDr. Tomáš Doležal 5.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. JUDr. Tomáš Doležal 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. JUDr. Tomáš Doležal 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Miloš Večeřa 745 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Jiří Přibáň, DrSc. 393 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 247 kB