velikost textu

Aktuální otázky insolvenčního řízení s cizím prvkem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální otázky insolvenčního řízení s cizím prvkem
Název v angličtině:
Current issues of insolvency procedure with foreign element
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Tomáš Čihula
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oto Kunz
Id práce:
10970
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Čihula 4.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Čihula 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Čihula 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 498 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oto Kunz 266 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 235 kB