velikost textu

Uplatňování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace v právní úpravě zaměstnanosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uplatňování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace v právní úpravě zaměstnanosti
Název v angličtině:
Applying the principles of equal treatment and no discriminaiton in the legal regulation of emplyoment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Veronika Nožková
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
JUDr. Ljubomír Drápal
Id práce:
10969
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Veronika Nožková 3.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Veronika Nožková 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Veronika Nožková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ljubomír Drápal 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB