velikost textu

Jurisdikční imunity státu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jurisdikční imunity státu
Název v angličtině:
Jurisdictional immunity of state
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Čestmír Čepelka, DrSc.
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Id práce:
10968
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 12. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D. 6.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Čestmír Čepelka, DrSc. 759 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 424 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB