velikost textu

Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitním právu
Název v angličtině:
Regulation of domestic armed conflicts in international humanitarian law
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponenti:
Dalibor Jílek
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Id práce:
10967
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 14.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dalibor Jílek 836 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 665 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 200 kB