text size

Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Titile (in english):
Termination of the employment relationship by the employer
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Jakub Lichnovský
Supervisor:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Opponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Thesis Id:
109640
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
14/05/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
flexijistota, pracovní poměr, skončení
Keywords:
flexicurity, employment relationship, termination
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá skončením pracovního poměru z pohledu zaměstnavatele. Autor popisuje možné způsoby skončení pracovního poměru zakotvené v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Tato práce také dále analyzuje vliv probíhajícího zpomalení ekonomiky na trh práce a nedávné změny legislativy v oblasti ukončování pracovního poměru, které odráží současné ekonomické problémy. Autor dochází k závěru, že řešení leží ve vyvážení systému flexijistoty v pracovních vztazích, jak je popisován v práci.
Abstract:
Abstract This thesis deals with various ways of termination of the employment relationship from the point of view of the employer. The author describes possible options of termination based on the Act 262/2006 Coll., the Czech labour code, as amended. This thesis also analyses the impact of the foregoing economical slow down on the labor market and recent changes of the legal system reflecting contemporary economical issues in connection with termination options. The author tends to conclusion that solution lies in balancing the flexicurity system, as described in the thesis.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Jakub Lichnovský 821 kB
Download Abstract in czech JUDr. Jakub Lichnovský 14 kB
Download Abstract in english JUDr. Jakub Lichnovský 5 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 113 kB
Download Opponent's review JUDr. Libuše Brádlerová 485 kB
Download Defence's report 169 kB