velikost textu

Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Název v angličtině:
Termination of the employment relationship by the employer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jakub Lichnovský
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
109640
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
flexijistota, pracovní poměr, skončení
Klíčová slova v angličtině:
flexicurity, employment relationship, termination
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá skončením pracovního poměru z pohledu zaměstnavatele. Autor popisuje možné způsoby skončení pracovního poměru zakotvené v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Tato práce také dále analyzuje vliv probíhajícího zpomalení ekonomiky na trh práce a nedávné změny legislativy v oblasti ukončování pracovního poměru, které odráží současné ekonomické problémy. Autor dochází k závěru, že řešení leží ve vyvážení systému flexijistoty v pracovních vztazích, jak je popisován v práci.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with various ways of termination of the employment relationship from the point of view of the employer. The author describes possible options of termination based on the Act 262/2006 Coll., the Czech labour code, as amended. This thesis also analyses the impact of the foregoing economical slow down on the labor market and recent changes of the legal system reflecting contemporary economical issues in connection with termination options. The author tends to conclusion that solution lies in balancing the flexicurity system, as described in the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Lichnovský 821 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Lichnovský 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Lichnovský 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 485 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB