velikost textu

Vliv invazních rostlin na životní prostředí Evropy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv invazních rostlin na životní prostředí Evropy
Název v angličtině:
Impacts of invasive plant species on European environment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Vendula Breburdová
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc.
Id práce:
109620
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
invazní rostliny, impakt, DAISIE, Evropa, ekosystémové služby
Klíčová slova v angličtině:
invasive plants, impact, DAISIE, Europe, ecosystem services
Abstrakt:
Abstrakt: Projekt DAISIE vyhlášený v 6. rámcovém programu Evropské Unie významně obohatil znalosti o evropských invazních druzích. Invazní rostliny mají velice pestré dopady, které jsou jak pozitivní tak negativní a ovlivňují všechny 4 typy ekosystémových služeb (zásobovací, regulační, podpůrné a kulturní). Dále mají také na svědomí citelné ekonomické ztráty. Předložená práce má za cíl shrnout současné znalosti o dopadech invazních rostlin na evropské životní prostředí a tím i na kvalitu lidského života. klíčová slova: invazní rostliny, impakt, DAISIE, Evropa, ekosystémové služby
Abstract v angličtině:
Abstract: The DAISIE project in the 6. framework program of the European Union provides valuable data about European invasive species. Invasive plants have various impacts, positive and negative, and effects all four types of ecosystem services (supporting, provisioning, regulating and cultural). Invasive species are also known to cause serious economic looses. The proposed work aims at summarizing the up-to-date knowledge about the impact of invasive flora on European environment and human well-being. key words: invasive plants, impact, DAISIE, Europe, ecosystem services
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vendula Breburdová 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vendula Breburdová 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vendula Breburdová 31 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. 1.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB