velikost textu

Pěstounská péče (různé koncepce)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pěstounská péče (různé koncepce)
Název v angličtině:
Foster care (various concepts)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Markéta Kožená
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
10962
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Markéta Kožená 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Markéta Kožená 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Markéta Kožená 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 32 kB