velikost textu

Mezinárodní terorismus a jeho potlačování z hlediska obecného mezinárodního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní terorismus a jeho potlačování z hlediska obecného mezinárodního práva
Název v angličtině:
International Terrorism and Its Suppression from the Viewpoint of General International Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Konečná
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Id práce:
10961
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Konečná 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Konečná 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Konečná 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB