velikost textu

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Název v angličtině:
Employing individuals with medical handicaps
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Marcela Wainerová
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Id práce:
10959
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Marcela Wainerová 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Marcela Wainerová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Marcela Wainerová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 543 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 414 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 135 kB