velikost textu

Srovnání právních úprav invalidních důchodů v zemích Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání právních úprav invalidních důchodů v zemích Evropské unie
Název v angličtině:
Comparison of legal regulation of disability pensions in the EU countries
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Boris Vršinský
Vedoucí:
JUDr. Jana Zemanová
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
10948
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 2. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Boris Vršinský 35.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Boris Vršinský 4.57 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Boris Vršinský 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jana Zemanová 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB