velikost textu

K některým aspektům přičitatelnosti protiprávního chování mezinárodní organizaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
K některým aspektům přičitatelnosti protiprávního chování mezinárodní organizaci
Název v angličtině:
On certain aspects of attributability of unlawful conduct
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Miroslav Hrstka
Vedoucí:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. Čestmír Čepelka, DrSc.
Id práce:
10943
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miroslav Hrstka 3.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miroslav Hrstka 3.11 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miroslav Hrstka 5.7 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Čestmír Čepelka, DrSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB