velikost textu

Hrabal versus Menzel aneb vynucené dojetí nad filmovým zpracováním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hrabal versus Menzel aneb vynucené dojetí nad filmovým zpracováním
Název v angličtině:
Hrabal versus Menzel or forced emotion over the film version
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Adámková
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Id práce:
109391
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a literární vědy (21-UCLLV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Filmová adaptace, typologie postav, transformace, projekce, psychologické narativy, dějové narativy, otevřený konstrukt, vlastní adaptace
Klíčová slova v angličtině:
Film adaptation, character´s typology, fidelity of transformation, projection, psychological narrative, narrative, open theory of charakter, adaptation proper
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Adámková 1.07 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 295 kB