velikost textu

Práva a povinnosti při prodeji zboží v obchodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práva a povinnosti při prodeji zboží v obchodě
Název v angličtině:
Rights and duties in the sale of goods in a shop
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ing. Daniel Srnec, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oldřich Jehlička
Id práce:
10939
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Daniel Srnec, Ph.D. 6.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Daniel Srnec, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Daniel Srnec, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 501 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 561 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oldřich Jehlička 680 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 258 kB