velikost textu

Mitigovaný infekt u takzvaného aseptického uvolnění totálních endoprotéz velkých kloubů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mitigovaný infekt u takzvaného aseptického uvolnění totálních endoprotéz velkých kloubů
Název v angličtině:
Mitigated infection in so called aseptic loosening of the total endoprosthesis of the big joints
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Karel Koudela, Ph.D.
Školitel:
Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. David Jahoda, CSc.
doc. MUDr. Aleš Podškubka, Ph.D.
Id práce:
109275
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (14-410)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem práce je mitigovaný infekt u tzv. aseptického uvolnění totálních endoprotéz velkých kloubů. Téma dizertační práce je vysoce aktuální, neboť zánětlivé komplikace provázející aloplastiky velkých kloubů jsou jednou z příčin selhání totální endoprotézy a následné revizní operace představující velký problém zdravotní, sociální a ekonomický. Dizertační práce shrnuje dosud známé aspekty týkající se této problematiky. 
Abstract v angličtině:
The theme of the work is infection in the aseptic loosening of total joint replacement of large joints. Thesis topic is very timely, since inflammatory complications accompanying large joint arthroplasty is one of the causes of failure of total joint replacement and subsequent revision surgery represents a major problem of health, social and economic. PhD thesis summarizes the known aspects of this issue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Karel Koudela, Ph.D. 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Karel Koudela, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Karel Koudela, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc. 1.76 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. David Jahoda, CSc. 2.26 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Aleš Podškubka, Ph.D. 3.53 MB