velikost textu

Květena jihozápadního okraje Českého krasu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Květena jihozápadního okraje Českého krasu
Název v angličtině:
Flora of southwestern part of Bohemian Karst
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Synek
Vedoucí:
Mgr. Pavel Špryňar
Oponent:
Mgr. Lucie Drhovská
Id práce:
109226
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Český kras, flora, fytogeografie, geomorfologie, historie floristického průzkumu, síťové mapování
Klíčová slova v angličtině:
Bohemian karst, flora, geomorfology, grid mapping, history of floristic research, phytogeography
Abstrakt:
Abstrakt Již od svého počátku, sahajícího do první poloviny 19. století, není botanický průzkum v oblasti dnes vymezené jako fytogeografický okres Český kras rovnoměrný. Tato práce se má pokusit shrnout záznamy z jiho-západní části území, která je většinou poněkud přehlížena. V textu lze nalézt geologické, geomorfologické či klimatologické charakteristiky území a samozřejmě také práce, alespoň ty rozsáhlejší, zpracovávající danou oblast. Těchto prací není tolik jako pro ostatní podoblasti Českého krasu, přesto jsou v nich zmiňovány velmi zajímavé lokality. Přes mnohé návrhy na ochranu těchto lokalit se mnohým z nich těchto výsad nedostalo v dostatečné míře. Poslední kapitola se snaží nastínit možnosti potenciálního budoucího floristického mapování sledovaného území.
Abstract v angličtině:
Abstract Since its begining in 19th century the floristic research in Bohemian Karst as a biogeographic region was not equivalent in all its parts. I was trying to collect informations about south-western part which is usually somehow overlooked compared to central or north-eastern part. Information include geological and klimatic definitions of the area as well as history of floristic research done here. Several studies we have from this area mention some interesting places with very interesting plant species. Still most of those localities aren’t enough protected and are slowly (somewhere not really slowly) getting destroyed. The last part contains ideas and methodics for potential new mapping of flora in this area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Synek 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Synek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Synek 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Špryňar 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Drhovská 20 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB